Mijn Winkelwagen - Totaal bedrag: € 0,-

Winnen met logistiek
Artikel nr: WML
Winnen met logistiek

Winnen met logistiek

Op verzoek van veel docenten in het hbo is er nu naast het standaardwerk en de bestseller Werken met logistiek van dezelfde auteurs ook een introductie op dit vakgebied ver­schenen. Winnen met logistiek is speciaal geschreven voor die studies waar een introductie in inkoop, logistiek en/of supply chain management voldoende is. Het boek is bovendien heel geschikt als basisboek ter voorbe­reiding op een verdere verdieping in het vakgebied.

 

Winnen met logistiek geeft een helder overzicht van het vakgebied inkoop, logistiek en supply chain management voor beginnende hbo- en bachelorstu­denten. Het is vooral geschreven om duidelijk te maken hoe breed het vakgebied is en welke verbanden er zijn met de vele andere gebieden van de bedrijfskunde. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. Heel gedetailleerde informatie wordt vermeden. De kwantitatieve aspecten van de logistiek zijn vanwege de eenvoud achterwege gelaten. Daardoor is dit boek voor een brede doelgroep toegankelijk. Elk hoofdstuk bevat een korte introductiecase, leerdoelen, tussenvragen, een samenvatting, multiplechoicevragen, open vragen en een eindcase met vragen.

 

Na een algemeen hoofdstuk wordt in de verschillende hoofdstukken het verband uitgelegd tussen logistiek en de markt, inkoop, productie, distributie, hergebruik, kwaliteit, HRM en ICT. Het slothoofdstuk geeft de verdieping aan in logistiek. Daar worden zes cases uit de praktijk behandeld die aan elkaar in een keten zijn gerelateerd: supply chain management. De meeste hoofdstukken kunnen studenten zelfstandig doorwerken.
Prijs € 34,00 

 
Sitemap